İzmir de Ulaşım

KEMALİZM ANADOLU İÇİN BİR TERCİH DEĞİLDİR.

13 Temmuz 2019, 17:35
M.GÜNEŞ
Kemalizm, Anadolu için bir tercih değildi ve hiçbir zaman olmadı.
Yaşamın akışı buna uygun değildi zaten, olamadı.
İnsan ve toplum açısından dünyada ki tüm coğrafyaları bir masaya yatırsanız, Anadolu’dan  başka, medeniyetler doğuran, daha uygun cografi bir yer ve daha yaşanmış stratejik bir bölge bulamazsınız.

Anadolu insanlığın beşiğidir.

Ahmed Arif’in dediği gibi; 
“Beşikler vermişim Nuh’a, salıncaklar, hamaklar / Anadoluyum ben tanıyor musun”…

Tanıyacağız, er ya da geç tanıyacağız, tanıyoruz keza.

Kemalist Cumhuriyet Anadolu için bir tercih (insan dilek ve temennisi) değildi.

Toplumsal yaşam biçimleri gerek sosyal gerek ekonomik olarak, tercihlerle açıklanamaz. 

Bu durum sadece kahvelerde bilinçsiz ve yetersiz masa başı cehaletinin batağındaki sohbetlerde geçerlidir. 

Ama yaşamın gerçeği; bilimsel verilerin birbiri ardına, biri birini yadsımadan, devamı saydığı objektif (insan iradesin de olmayan) olayların, zincirleme tepkimelerine uyumlu süreçlerle açıklanır.

 Yoksa biri birini yok etmez, sadece biri birini doğal uyumluluk yasalarını takip ederek dönüşür.

Onun için Kemalizm,  Türkiye’ye, bir tercih olarak gökten zembille inmedi.

Kemalist Cumhuriyet;  Türkiye için asla bir tercih meselesi değildi.
Olamazdı da…
Çünkü Kemalizm Anadolu’nun KADERİYDİ. 

Olacaktı, oldu. 
Ve devam edip kendini tamamlayacaktır.
Buna kuşku yok, kaçınılmaz gerçek gerçeğimiz bu.
Anadolu’da bilinen 12.000 yıllık birikim, er, ya da geç Kemalizm’i kaçınılmaz kıldı…
Tamamlanması da bunun kadar bir gereklilik ve gerçektir. 
Kaçışımız yok. 

Kemalist Devrim, Anadolu’da kendi sürecini bitirip, kendinden sonraki süreci doğurur halde sönecektir. 
Bu bir doğa yasasıdır. Sermayenin tanrıları bunu engelleyemez.
15 Temmuz ABD Destekli Alçak kalkışmanın hemen sıcak saatlerinde, Ak Parti binasına asılan Mustafa Kemal Pankartı kimsenin kafasını kuma gömmesine gerek bıraktırmayacak bir Anadolu gerçeğinin kaçınılmaz sonucudur.
Sebep değil.
Sadece sonuçtur. 

Hakikati gizlemeye insan iradesi yeterli değildir.
Bu gerçek sırf Ak Parti için değil, Kemalizm’den uzaklaşmış CHP yönetimi içinde geçerlidir. Kemalizm’in her türlü ideolojik kopuşlarını hayata geçirmelerine  rağmen, Kemalizm’in Atasına karşı temkinliler.  (Kemalist ideolojinin 6 okunu tartışmaya açma girişimi, buna sadece bir örnek)
Anadolu, Kemalist Devrim sürecini bitirip, sonrasına yelken açacaktır. 
Buna kuşku yoktur.

Buna direnmek, dünyanın öküzün boynuzunda olmasını  öne sürmek gibi, aptalca bir tutumdur.
Ancak burada da  zor anlaşılır bir yan var ki,  bunun ispatı; bir insan ömrüne sığmayacak kadar zaman alıyor olmasıdır. 

İşte nesilleri bilgi ile yurtseverlikle yetiştirmenin önemi, bu durumlarda kendini gösterir.

Bir yıl sonrasını bırakın, bir ay sonrasını öngöremeyen nesiller yetiştirmeye programlanmış; vatanseverliği, bilimi, insanlığı yok sayan, ulusal şuurdan yoksun  eğitim sistemlerinin nelere yol açtığını buradan görebiliriz. 

17 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde değiştirilen MEB müfredatını örnek olarak lütfen masaya koyun.
Her değişen bakanla  birlikte değişen müfredat, bizlere mevcut 17 yıllık iktidarın, gerçekte bir ve bütün olmadığının bir göstergesi değil de, nedir?

Buna bir anlam yükleyen, sorgulayan muhalefet var mı?

Sığır yavrusunun ne olduğunu  bilemeyen,  üniversite mezunları yetiştiren bir eğitim sistemini nasıl açıklarsınız?

57. Alay’ın şehit olan her bir kahramanının, Vatan a ve Mustafa Kemal’e olan inancını görebilmektir bunu anlayabilmek.

15 Temmuz kalkışması  gecesinde yaşamlarını veren şehitlerimizin, Vatan savunmasın da ki olağan üstü inanç ve tavırlarını en derin saygı ve mihnetle anmayıp, oyun, tiyatro  gibi saf ve bilinçsiz konuma düşürmeyi kimler göze alabilir?
Kimler buna bizi, inandırma gafletine düşürebilir?

Tabi ki, o alçak saldırıyı düzenleyen vatan hainlerinin sosyal, görsel ve basılı medya ayağının çabası ile bunu başarabilirler.

Peki, biz buna inanıp o, alçak saldırının karşıtı olan YURT SAVUNMASI  ayağında hataya düşer miyiz ?
Düşebiliriz…
Düştük.
Ama bu ebedi mi?
Asla kardeşlerim, asla bu oyuna gelmeyeceğiz.

15 Temmuz Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun !

.

Bu makale 19939 kez okundu
Yükleniyor...