İzmir de Ulaşım

İMANLI MÜSLÜMANLIK-İMANSIZ MÜSLÜMANLIK

19 Mayıs 2020, 14:49
Metin TANRIVERDİ
 IMANLI MÜSLÜMANLIK IMANSIZ  MÜSLÜMANLIK  KUTSAL KITABIMIZDA NASIL TARIF EDILIYOR. FARKINDAYIZ MI

İslam ı düşünen, koruduğunu zanneden bazı zatlar, İmanlı İslam la imansız islam ın yani, Münafık islam arasında ki farkı bilip, bilmediğinden habersiz. . .Kitabın İslam ına yani İmanlı müslümanlara kimse laf söyleyemez, olsa olsa eleştiri  olabilir. yorum yapılır.
 İMANLI müslümanlığın tanımını, Bakara 177. ayet ve daha bir çok ayet yapıyor. 
İmansız, münafık islamın tanımını  Hucurat süresi  14, ayet ve Maun Suresi  yapıyor. Ayrıca KULUN,  başka bir kulun, ibadetini ve  inanış şeklini yargılamaya, yani küfür etmeye hakkı olamadığı konusunda Kutsal Kitabın  tebliğinden haberi yok. Nisasuresi;  165 ayet VE Kehf suresi 26 ayet  “Biz elçileri  müjdeleyici olarak gönderdik....o halde sen tebliğini yap,  hüküm ve karar bize ait dir.”  Der.  tebliğ ve Hüküm ve karar hakkı ve yetki kime ait olduğu konusunda Kuranda neredeyse Her süre ve ayet de vurgulanıyor.    Burada bir Müslümanın anlayacağı Allah la kul arasına girmeye hiç bir KULUN hakkı olmadığı gibi,  peygamberlere bile bu hak verilmemiş. 
Yani dini koruma hakkı olduğu iddiasında bulunan kul yüce yaradana şirk koşma noktasına gelmiştir. Bu da en büyük günahtır.   Yani Allah’a “sen koruyamıyorsun. Ben koruyacağım  demektir” ki, bunun vebali büyüktür.   Allah’ın  koruyamadığı dini kulmu koruyacak? Dini koruma görev hakkı tebliğini bu şahıs nasıl almış?  Dini yaymak, tebliğ  yapmak için bile Allah’tan vahi gelmesi gerekiyor. Elçilere bile sadece tebliğ  için vahi geliyor.  Hüküm ve karar için Yüce Yaradan dan başkasına gerek  yok. Hatta “kim benim adına hüküm kurmaya kalkarsa, sonu cehennemliktir.” diyor.   Yani biz kullara  düşen tebliğ etmektir. Bunun dışında yapılanlar kitaba göre  yanlıştır.  Doğrusu tebliğini yapmaktır. Suçlamak, yargılamak, karar verici olmak, küfür etmek değildir.  Suçlamak, kâfir demek sadece Yüce Yaradan a aittir. 
İşte  müslümanlar  tebliğin kime, hüküm belirleme ve karar verme kime ait olduğu noktasındaki farkı, doğru bilgiyi kavramada yetersiz kaldıkları için, kendini müslüman sayan, aynı zamanda hüküm kurar, karar verir olduğunu zanına kapılıyor.   Müslümanların bu kavrayış yetersizliği yüzünden,  bu gün  birbirini düşman ilan ediyor. Allah adına din bir birini katlediyor. Allah’ın hükmüne kalmadan daha cehenneme gitmeden, yaşarken  birbirine   cehennemi  yaşatıyor.  Yüce Yaradan a  rağmen İslami koruduğunu  zanneden zatlar tasalanmasınlar,  İMANLI Müslümanlığın  hiç bir KULUN korumasına ihtiyacı olmaz. Yüce Yaradan imanlı islamı korur.  Alevileri koruduğu gibi .  Müslümana düşen görev ; Dinin iman ve takva ilişkisi ve bütünlüğünü  anlamaya çalışmak olmalı, imanli dinin tebliğ tefekkürüne ulaşmaktır.  
İMANLI  Dini  Allah’tan başkası da koruyamaz.  
Bu gün her Müslümana düşen tefekkür; İslamın iffetini ve geleceğini, Conilerin elinden kurtarmak olmalıdır . Gerçi İmanlı islamin  iffetini ve geleceğine hiç bir güç tahaküm altına alamaz. Tahaküm altında olanlarsa imansız,  munafık islam dır.   
Bu gün müslümanların yapacağı en önemli tefekkur 
Hucurat süresinin 9. ve 13. ayetlerin tebliği gereği, İslamın barışını sağlamak ve Takvasını, zamanın değerlerine göre ve insan onurunu (iffetini) koruyacak derecede geliştirmek olmalıdır. Takva demek IMAN edip  salih ameller islemektir, tanımı da bakara 177. ayet de .   Hak bütün insanlığın  yar ve yardımcısı olsun.

Bu makale 12260 kez okundu
Yükleniyor...