Künye
 
İMTİYAZ SAHİBİ
Muammer Güneş
533 0902 888

 
  Sitemiz demokratik bir platformdur.Yazdıklarına sahip çıkıp, sorumluluklarını alacak yazın dostlarına açıktır.Dileyen dilediği her konuda yazıp yayın için bize gönderebilir.(Yasalar içinde sorumluluklarına ve iddialarına sahip olanlar)  
Muhabirler 
Özel Haber Sahipleri
 
GENEL YAYIN
KOORDİNATÖRÜ
Doğan PREPOL
5334171263
                         
GRAFİK -TASARIM
Muammer Güneş
5076519877
 
REKLAM İRTİBAT
           
Reklam Yayımız Yok
  
Facebook
Hesabı Yöneticisi
Doğan Prepol
5334171263
ŞİKAYET
İTİRAZ
533 0902 888Basın Yayın İlkelerine Uyma Sözü Veriyoruz.Halkın Haber alma hakkı KUTSALDIR.
Haber Portalımızda çıkacak tüm haber ve yazılar yazarların sorumluluğundadır.
Ücretli tanıtım ve reklam spotu yayınlamayacağız.

BU PORTALDA DİLEYEN HERKES YAZABİLİR HABER OLUŞTURABİLİR.
KİMSEDEN SİYASİ TERCİHLERİ SORGULANMADAN, HER GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCEYE AÇIK OLAN HABER PORTALIMIZ ,DEMOKRATİK BİR PLATFORMDUR.
DİLEYEN HERKESİN YASALARA VE İNSAN HAKLARINA SAYGI İÇERİSNDE AMA EN ÖNEMLİSİ YURTSEVERLİK-VATAN -EMEK KONUSUNDA ÖZEN GÖSTERMESİ DİLEĞİMİZLE (ANCAK YAZILARIN, YAZANIN SORUMLULUĞUNDA HER TÜRLÜ DÜŞÜNCESİNİ YAZMASIDA PRENSİP OLARAK İLKEMİZDİR...)YAZABİLİR.
( Yazılar imzasız ve rumuzla kabul edilmez.Habere konusu  içerik olarak  belgesiz ise kayda değer bulunmaz.Yayınlanmaz.)

Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
Linklerin ve alıntı haberlerin sorumluluğunu almaz ve ilke olarak sahiplenmez.


4 Şubat 1972 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından kabul edilen Basın Ahlak Kuralları:
1.
Gazeteci ve gazete yazarları halka kesin ve doğru haber vermeye dikkat etmeye mecburdurlar. Bunlar haberlerin ayrıntılarıyla doğru olduğunu kontrol etmekle mükelleftirler. Esaslı bir noktanın isteyerek değiştirilmesi veya unutulması yasaktır. 
2.Gazetecilik halk yararına hizmet etmelidir. Halk yararı aleyhine şahsi bir çıkar aramak veya özel bir yarara üstünlük vermek gazetecilik mesleği ile kabili telif değildir. 
3.Basın yoluyla namus ve haysiyet kırıcı yazılar yazmak veya iftira ve isnatlarda bulunmak, hakaret etmek, hediyeler kabul etmek ve sahibinin haberi olmadan aktarma yapmak ağır mesleki suçlar teşkil eder. 
4.Halk lehine iyi niyet taşımak ve göstermek mesleki vazifelerin temelini teşkil eder. Neşri sırasında doğru olmadığı açık surette görülen yanlış haberlerin, onu neşredenler tarafından derhal hakikatin yayınlanması suretiyle tashihi mecburidir. Doğruluğu teyit edilmemiş bütün rivayet ve haberler bu kayıtla neşredilmelidir. 
5.Bir gazeteci ancak haysiyet vakarını tarafsızlığını ispat edebileceği bir vazifeyi kabul etmelidir. 
6.Bir haber veya yorumun muharriri yazısının doğruluğunu garanti ettiğini belirtmedikçe onun mesuliyetini taşır. 
7.Herkesin namus ve itibarına hürmet etmek icab eder. Bir kimsenin şeref ve şöhretini zedeleyecek şekilde hususi hayatıyla ilgili haber ve yorumlar yapmak yasaktır. Yalnız memleket ve amme yararına yapılan bu çeşit neşriyat bu yasağın dışındadır. 
Bir kimsenin itibarını zedeleyecek böyle bir haber yayınlandığı takdirde bu neşriyatta bahis konusu olan kimsenin yapılan neşriyata cevap vermesine müsaade edilmelidir. 
8.Yabancı bir memleketteki hadiselerin tasvir ve tahlilini ancak bu memleketler hakkında, bu hadiseleri ve yorumları sahih ve tarafsız yorum yapabilecek imkanı veren gazeteciler tarafından yapılmalıdır. 
9.Gazeteci bir haberi veya fotoğrafı almak için namuskarane usullere başvurmalıdır
 

+++

Ve 1987 yılında kabul edilen Basın Meslek İlkeleri:


1.Yayınlarda hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeni ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. 
2.Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da inciltici yayın yapılamaz. 
3.Bir kamu müessesesi olan gazetecilik mesleği ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. 
4.Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. 
5.Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu olamaz.
6.Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamaz. 
7.Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz. 
8.Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla geliştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir. 
9.Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. 
10.Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. 
11.Gazeteci kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. 
12.Gazeteci, mesleğin saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumla haber araştırmaktan sakınır. 
13.Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır. 
14.İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir. 
15.Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. 
16.Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.